להלן הנחיות והמלצות מתוך חוזר של אגף בריאות הציבור שפורסם בשנת 2011: חצר משחקים מצע חצר המשחקים לא יאפשר חפירה או הטמנת צואה, זיהום ומפגעים אחרים. חצר המשחקים תנוקה ותתוחזק באופן סדיר ושוטף בתחילת יום העבודה, במהלך היום ובתום …

הנחיות משרד הבריאות בנושא תברואה בגני ילדים קרא עוד "