הנחיות משרד הבריאות בנושא תברואה בגני ילדים

123123123

 

להלן הנחיות והמלצות מתוך חוזר של אגף בריאות הציבור שפורסם בשנת 2011:

חצר משחקים

מצע חצר המשחקים לא יאפשר חפירה או הטמנת צואה, זיהום ומפגעים אחרים.

חצר המשחקים תנוקה ותתוחזק באופן סדיר ושוטף בתחילת יום העבודה, במהלך

היום ובתום היום.

מתקני משחק

מתקני חצר ניידים יאוחסנו בתום היום במחסן שיותקן צמוד למגרש המשחקים המיועד לכך, אך בשום פנים לא בשטח הכיתה.

יש להימנע מצעצועי חצר שסופגים רטיבות, מחלידים ועלולים להוות מפגע  (אלו גם יכולים לצבור צואה של מזיקים ובעלי חיים ולהוות חממה עבורם).

ארגז חול

החול המשמש מקום משחק לילדי הגן, עלול להזדהם בהפרשות בעלי חיים וזיהום חיצוני סביבתי. חול מזוהם מהווה גם מקור להתרבות ומשיכת זבובים וחרקים, שגם הם עלולים להעביר מחלות מדבקות.

המגע ההדוק והישיר של הילדים עם החול המזוהם, שבזמן המשחק מכניסים את הידיים המזוהמות לפה ולעיניים, עלול לגרום להדבקה במחלות קשות כגון: דלקות עיניים, גרון, עור, אוזניים ומחלות מעיים.

על מנת למנוע פגיעה בבריאות הילדים יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים בנושא כמפורט להלן:

* יש לדאוג שארגז החול יהיה בנוי מחומר רחיץ הניתן לניקיון ואחזקה תקינים.

* תכנון ובניית הארגז יאפשר ניקוז סדיר של מים.

* יש לדאוג לכך שארגז החול יהיה במקום מוצל.

* החול בארגז צריך להיות נקי.

* יש להחליפו לפחות פעמיים בשנה.

* מומלץ להוסיף חול חדש ונקי אחרי תקופת הגשמים.

* יש להחליף בחול נקי, שטוף, נקי מחומרים אורגניים/כימיים וכו'.

* החלפת החול צריכה להיות פעמיים בשנה ומתועדת.

* בשעות הבוקר יש לנקות את השכבה העליונה מגופים זרים ולאחר מכן להפוך את

החול בארגז ולייבש את השכבה העליונה כשעה לפני כניסת הילדים לארגז, כיוון

שחול מזוהם עלול לסייע בהעברת מחלות.

* יש לכסות את ארגז החול בברזנט או יריעה אטומה אחרת בסוף כל יום,

כדי למנוע כניסת בעלי חיים העלולים להוות מקור ללכלוך, הפרשות וזיהום.

* החול וסביבת ארגז החול צריכים להיות נקיים מחפצים זרים ומלכלוך.

* יש למנוע מילדים בעלי פצעים פתוחים או נגעי עור שונים לשחק בחול.

חצר

* הכניסה לחצר המשק תופרד מהכניסה הראשית למעון.

* לחצר המשק תהייה כניסה ישירה למטבח המעון או למזווה.

* יהיה מקום נפרד לפריקת המזון ואיסוף פסולת.

* פסולת תפונה אך ורק דרך חצר המשק.

*  שטחי המטבח והמחסן לא ישמשו להעברת פסולת של המעון.

* חצר המשק תהיה מרוצפת עם שיפוע המבטיח ניקוז סדיר לכיוון הכניסה לחצר .

* תכנון אזור איסוף הפסולת יהיה בהתאם לתקנות התכנון והבניה: מתקן לאיסוף פסולת יותקן בגבול המגרש ובמרחק של 25 מ' לפחות ממבנה המעון ומגבולות מגרש המשחקים.

* עצים ושיחים גבוהים יש לנטוע במרחק המונע הצללה של חלונות המוסד.

חללים פתוחים

לא יהיו חללים פתוחים המאפשרים חדירת בעלי חיים, הצטברות זיהום ופסולת מעל או

מתחת למבנה.

אוורור

* יש להבטיח אוור צח ככל שניתן לכל חדרי המסגרת החינוכית.

* מערכת האוורור תהייה נפרדת לכל פונקציה של המוסד ובראש ובראשונה צריכה להיות

הפרדת מערכת אוורור של המטבח. במטבח יש להקפיד על מערכת הפועלת בלחץ חיובי

על מנת למנוע יניקת אויר מהשטחים הצמודים.

* חשוב לאוורר בקביעות את חדרי המעון, גם בימי החורף, באמצעות חלון פתוח ובמקרים

מסוימים על ידי אוורור מאולץ.

* השירותים, אזור החלפת החיתולים ואזורים אחרים מאוכלסים יופרדו ויבודדו

באמצעות אוורור והקפדה על תנאי תברואה. מטהרי אויר אינם תחליף לאמצעי אוורור

טבעי.

* אזורי פעילות של מלאכה ואומנות יאווררו היטב, חומרים היוצרים אדים רעילים או

גזים לא ישמשו בהם.

* כל החדרים שבשימוש הילדים יחוממו, יצוננו ויאווררו על מנת לשמור על הטמפרטורה

והלחות הנדרשים.

* במידה וקיימת מערכת מיזוג אוויר במסגרת חינוכית יש לדאוג להחלפת פילטרים על פי

הנחיות היצרן.

* חדר עם חומרים כימיים (חומרי ניקוי וכו') חייב להיות מאוורור מכנית .

 

הגנה מפני כניסת בעלי חיים, חרקים ומזיקים

יש לפעול להקטנת הפוטנציאל של כניסת בעלי חיים, זבובים וחרקים להיכנס לתוך המבנה, דבר שימנע עקיצות והעברת מחלות.

* המבנה יהיה מוגן מפני חדירת בעלי חיים, חרקים ומזיקים אחרים.

* הגנה מפני כניסת בעלי חיים, חרקים מעופפים וזבובים דרך החלונות והדלתות תעשה ע"י:

דלתות חיצוניות שיסגרו באופן אוטומטי.

תותקן רשת צפופה בחלונות ובפתחי האוורור המיועדים לפתיחה.

התקנת לוכד חשמלי למזיקים מעופפים.

 

 

 

הנחיות והמלצות התאחדות המדבירים בדבר הימצאות נחשים בגני ילדים

 

לפני שמוציאים את ילדי הגן לחצר, בעיקר בחודשי הקיץ החמים, להלן מספר הנחיות חשובות:

1.     יש להתיז בצינור זרם מים חזק מסביב לגן, לתוך צמחייה סבוכה ולמקומות שאין בהם גישה או שדה ראייה, כמו מחסנים, מעברים צרים, מתקנים וכדומה.

 

2.     יש לגרף ולנקות ברמה היומית את הגן, במיוחד היכן שיש עלים וענפים בין השיחים.

 

3.     יש לשמור על שטח סטרילי, כל חפץ או דבר מיותר יש לפנות.

 

4.     יש לשמור על ניקיון בשטח הגן, אין להשאיר שאריות מזון חשופות, פחי אשפה פתוחים וברזים דולפים.

 

5.     יש לבדוק ולוודא שבורות ומערכות הביוב יהיו סגורים היטב ושלמים ללא סדקים ושברים.

 

6.     במידה ונתקלים בנחש יש לשמור על קשר עין ואף במידת האפשר לצלמו. מאד חשוב לתת ללוכד הנחשים את תיאורו כגון צבע , אורך וגודל, ולאן זחל או היכן מסתתר.

 

7.     אין להתקרב ולגשת למקום בו נמצא הנחש, אין לזרוק חפצים, אין לנסות לגעת בו וכדומה.

 

8.     יש לפנות מידית את הילדים מהחצר, להכניסם למבנה סגור ולסגור את החלונות, זאת כאמור תוך ניסיון לשמור על קשר העין עם הנחש.

 

9.     מומלץ בתום חופשים ארוכים כמו חופש פסח והחופש הגדול, לבצע סריקה ובקרה בטרם חזרתם של הילדים למוסדות החינוך.

 

 

 

הנחיות והמלצות התאחדות המדבירים בדבר הזמנת שירות הדברה לגן ילדים וטיפול באירוע הרעלה

פעולת הדברה מרחיקה וקוטלת מזיקים, ואף מצמצת הופעתם. חומרי ההדברה הקיימים היום בשוק הינם חומרים ידידותיים לאדם ולסביבה אשר מתפרקים במהירות. כמו כן, קיימים תכשירי הדברה המגיעים בצורת ג'לים ובתוכם מצוי פיתיון משיכה, אלו פועלים כנגד נמלים ותיקנים. הג'לים בטיחותיים לשימוש ואינם מצריכים יציאת אנשים מהחדר במהלך הטיפול.

כאשר פונים לחברת הדברה יש לבצע בדיקה מקדימה על החברה, האם היא בעלת ותק וניסיון, האם היא מוכרת בשוק, כמו כן לבקש המלצות ולשאול מול אילו גופים עובדת החברה. את פעולת ההדברה רצוי לבצע בסוף היום, כאשר העדיפות היא ליום שישי.

יש לבחור מדביר שיש לו היתר הדברה מטעם המשרד להגנת הסביבה. באתר המשרד להגנת הסביבה יש רשימה של כל אנשי המקצוע בעלי ההיתרים והרישיונות העוסקים בתחום הדברת מזיקים. כמו כן, ניתן להיכנס גם לאתר התאחדות המדבירים בישראל ולראות את רשימת המדבירים החברים בה.

היתר ההדברה מתחלק לשלושה סוגים: היתר להדברה נגד חרקים, היתר להדברה נגד מכרסמים והיתר איוד בגז. מדביר בעל היתר להדברת מכרסמים אינו יכול לטפל בחרקים ומזיקים אחרים אלא רק במכרסמים, וכך להיפך. לכן, חשוב לשים לב איזה סוג רישיון בדיוק מחזיק המדביר, כמובן שישנם מדבירים בעלי כל סוגי רישיונות ההדברה.

יש לקבל מהמדביר הסבר מפורט או במידת הצורך לשאול סדרת שאלות: מה הוא שם החומר, אילו מזיקים החומר קוטל, מהו טווח האחריות שנותן המדביר, מה משך הזמן האסור לשהייה לאחר ההדברה ומהו משך הזמן שבו אסור לשטוף את הרצפה.

יש לקבל מהמדביר אישור ביצוע עבודה ויומן פעולות הדברה ולשמור אותו. יומן זה כולל פרטים כמו  סוג חומר, ריכוז החומר ומספר אצווה. אם חס וחלילה ישנו אירוע הרעלה, הרופא צריך לעיין מיד ביומן פעולות ההדברה על מנת לדעת באיזה אופן עליו לפעול.

בנוסף, יש לקבל מהמדביר חשבונית המיועדת לטובת כיסוי ביטוחי. אם אין חשבונית שכזו, חברת הביטוח לא תכיר בפעולת ההדברה במידה ויהיה נזק. חובה לקחת מהמדביר את שמו המלא, מספר הטלפון הישיר ומספר הטלפון של חברת ההדברה.

 

במקרה של הרעלה יש לפנות אל ביה"ח רמב"ם- מרכז הרעלות, בטלפון 04-7772725.

בברכה,

 אלי כהן

יו"ר התאחדות המדבירים בישראל