המלצת תוקפי אחריות

מזיקאחריות בשטחי פניםאחריות בשטחי חוץהערות
תיקן אמריקאי6 -חודשיםאין אחריות
נמלים - ריסוס בלבד3 -חודשיםאין אחריות
נמלים - ריסוס + ג'ל6 -חודשיםאין אחריות
תיקן גרמני בדירות בלבד!!!- בתוספת ג'ל בלבד!!6 -חודשיםאין אחריות
תיקן גרמני משרדים - יסודי בתום הסדרה בלבד!!!3 -חודשיםאין אחריות
תיקן גרמני משרדים - חד פעמיאין אחריותאין אחריות
מכרסמים חד פעמיאין אחריותאין אחריות
מכרסמים יסודי (סידרה של עד 4 טיפולים)1 חודש1 חודש
פרעושים6 חודשים3 חודשיםבמידה ויש בע"ח האחריות בבית הינה 3 חודשים בלבד
כיני יונים6 חודשים3 חודשיםבמידה ויש מפגע יונים האחריות בבית הינה 3 חודשים בלבד
נחשיםשבועשבוע
פשפש המיטה - סידרה של 3 טיפוליםחודשאין אחריות
עש הבגד3 חודשיםאין אחריות
עש המזון3 חודשיםאין אחריותחובה להשמיד את כל המזון הנגוע
עכבישים3 חודשיםאין אחריות
אורי כדורי (חומייני, מלדרה מטרידה)3 חודשיםאין אחריות
דג הכסף - (זנב זיף)3 חודשיםאין אחריות
מעופפיםאין אחריותאין אחריות
קרציות3 חודשיםאין אחריות
חפרפרתאין אחריותאין אחריות
רימות3 חודשיםאין אחריות
חיפושית המזון3 חודשיםאין אחריות
חשופית3 חודשיםאין אחריות
פסוקאים3 חודשיםאין אחריות