הדברה ירוקה

הדברה ירוקה נהוג לייחס לתכשירים בעלי רמת רעילות נמוכה מאוד לאדם ושלא פולטים גזים רעילים, אך אין אף גוף בארץ או בעולם שהגדיר פורמלית מהי 'הדברה ירוקה'. זה מושג שיווקי וכל חברה קובעת ומגדירה לעצמה סטנדרטים וקריטריונים.

חברות משתמשות בחומרים המורשים על ידי המשרד להגנת הסביבה, היום אלו נחשבים חומרים מקבוצת הפירתרואידים או המיקרוקפסולריים. אמצעים נוספים הנחשבים ידידותיים לסביבה כוללים גם מלכודות לתיקנים, למכרסמים ולעש, פיתיונות, קפיצי נירוסטה, דחליל בדמות עוף דורס ורשתות למיניהן.