תגובה לפרוטוקול ועדת הכנסת מיום 04/11/14

 

 

 

23/11/14

לכבוד

ועדת הפנים והגנת הסביבה

יו"ר הועדה – ח"כ תא"ל במיל' מירי רגב

באמצ' מייל

הנדון: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש- תשע"ד 2014

שלום רב,

בהמשך לישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה מיום 4.11.14, פרוטוקול מס' 399- הרינו מתכבדים בזאת להגיש את תגובתנו והערותינו להצעת החוק שבנדון:

 1. ראשית כל אנו מתנגדים להכנסת מדביר דירות כהגדרתו בחוק – עפ"י ההצעה יוכל כל אדם שיחפוץ בכך , לאחר הכשרה קצרה ביותר של כשבועיים בלבד לבצע הדברות בדירות , יובהר כי ההגבלות על מדביר מסוג זה הינם על רשימת המזיקים שאותם יוכל להדביר ואין כל הגבלה על שימוש בחומרי הדברה – יוכל מדביר הדירות להשתמש באותם החומרים כמו המדביר המוסמך שעובר הכשרה של כשנה והשוק יהיה פתוח לרכישה , אחסון, מהילה ושימוש בחומרי הדברה מבלי כל הגבלה ,נראה כי מקלים ראש בנושא. מיותר לציין כי דווקא בשימוש בחומרים טמונה הסכנה הממשית לציבור מזמיני ההדברה , יתרה מכך עצם אותה ההגבלה על רשימת המזיקים תגרום להזמנות כפולות , מדביר אחד להדברה של מזיק מסוים מדביר שני להדברת מזיקים שלא נמצאים תחת הסמכתו של הראשון – שימוש באותו המקום בחומרים שונים יכול ויגרום לכך שבמקרה של חלילה הרעלה, לא יוכל הרופא לזהות בוודאות מוחלטת מה החומר שגרם להרעלה, דבר שישפיע על טיפול מהיר ומציל חיים .רצוננו הוא למנוע את האסון הבא שייתכן ויכול להתרחש מאי יכולת לזהות בוודאות מה החומר ומי מהמדבירים הגרום לכך, ולכן תמוהה שדווקא נציג המשרד להגנת הסביבה מר דוד לפלר טוען באותה ישיבת פרוטוקול הנ"ל : "תיקון לנושא המקצועי של מדבירים בבתים, במקום שיכולים לסכן חיי אדם… אנחנו מאמינים שהחוק הזה יסדיר בצורה יותר טובה תחום שהוא בפוטנציאל מסכן חיים, כמו שראינו. אני מאוד מקווה שבמהרה נסכם את החוק הזה ונוכל להבטיח לאזרחים שכשהם מזמינים הדברה, הם יכולים להיות רגועים שהם לא מסכנים את חייהם". קיים כאן פרדוקס מצד אחד מדביר הדירות מוגבל כביכול ולכן הכשרתו קצרה אך ההגבלה היא רק על רשימת המזיקים בהם יוכל להילחם ובעצם תוך שבועיים נותנים לו היתר לאחוז באותם החומרים כמו המדביר המוסמך בעל הכשרה רחבה הרבה יותר – בכל אתר אחר כגון מסעדות, גני ילדים, מפעלים וכד' – היכן ההגבלה והבקרה  ? מה ההגבלה בכך שלא יוכל להדביר מזיקים כמו עש או טרמיטים או מה ההבדל בין הדברת בורות ביוב של בניין לבין הדברת בורות ביוב של מסעדה שלעיתים אף נמצאת באותו הבניין? הרי שחומרי ההדברה הם אותם החומרים ועל כך אין כל הגבלה על מדביר הדירות, הסכנה טמונה בשימוש באותם החומרים ולא במזיק אותו מדבירים, נוצר מצב שבו ההגבלות מעצם היותם הגבלות על מזיקים בלבד משאירים פתח לסכנה שכן טמונה היא בשימוש בחומרים אותם יוכל להשיג המדביר ה"מוגבל" תוך הכשרה קצרת מועד.

 

 

 

 1. המלצתנו לפתרון חלופי היא לתת את ההכשרה המקצועית והזדמנות לכל אותם עובדי הדברה בעלי ניסיון וותק של שנים ועשרות שנים בתחום, שגם בעת כתיבת שורות אלו מבצעים עבודתם נאמנה באלפי הדברות בשטח (ועד היום לא נשמעו חריגות או אסונות ונזקים שנגרמו ע"י אותם עובדי ההדברה) לעבור הכשרה אשר תתמקד בבטיחות, זהירות, סכנות הרעלה, מהילת חומרים, סכנות בחומרים ולא ב"כמות רגליים אצל עכבישים וכמה עיניים יש לו..) ובכך להעלות את רף המקצועיות של אותם עובדי הדברה לעובד הדברה מוסמך שייתן את שירותי ההדברה תחת פיקוחו של מדביר מוסמך, ובכך לשמור על ביטחונם של האזרחים ,במקום להשקיע את אותם שעות ההסמכה ולייצר מדבירים בסיסיים חסרי כל ניסיון בואו ונשקיע באותם עובדי הדברה ותיקים ומנוסיםונחסוך מאות אם לא אלפי  "מדבירי דירות" שלא יהיה באפשרות המשרד להגנת הסביבה או כל גוף אחר לפקח ולבקר כל אחד ואחד מהם , מאידך פיקוח צמוד של מדביר מוסמך ובנוסף פיקוח של המשרד להגנת הסביבה על עובדי ההדברה המוסמכים ייתן הגנה כפולה מפני טעויות . יתרה מכך המלצתנו היא לבצע במקרה הצורך ענישה כפולה גם של עובד ההדברה המוסמך  וגם של המדביר המוסמך המפקח עליו, שכן האחריות תיפול על שניהם כפי שקיים לדוגמא בחובת נוסע לחגור חגורת בטיחות ברכב , במידה ואחד מנוסעי הרכב אינו חגור – לשוטר האפשרות להטיל קנסות הן על הנוסע שפעל ברשלנות והן על הנהג (בעצם המפקח, האחראי על נוסעי הרכב). ההצעה כפי שרשומה בהצעת החוק במקום להרים את הרף ולשמור על בטיחותם של האזרחים ,פשוט מורידה את הרף ופותחת את השוק להמוני אנשים בלתי מקצועיים שמיותר לציין כי עיקר פעילותם תהיה בחודשי הקיץ ולאחר מכן אף לא ניתן יהיה לאתרם כלל ,ומרב הסיכויים שיתייחסו לכל נושא ההדברה כ"השלמת הכנסה " ולא יכבידו ראש בשיקולים מהותיים ומסוכנים.
 2. מיותר לציין כי אנו מברכים את דבריה של חברת הועדה ח"כ תמר זנדברג שצריך לבצע התאמות לעובדי הדברה קיימים על מנת שלא ימצאו את עצמם ללא תעסוקה וכן לייצר קריטריונים מתאימים לשדרוג הכשרתם של אותם עובדי הדברה הקיימים כיום לכיוון עובדי הדברה מוסמכים, חשוב להדגיש ולקחת אחריות כי על פי לשון הצעת החוק במידה ולא יותאם הדבר יגרור גל של פיטורים בכל התחום ואלפי עובדים מסורים ומקצועיים יוותרו ללא פרנסה, בנוסף לכך תקופת המעבר של שנתיים אינה מספיקה להתארגנות והסתגלות ולכן המלצתנו היא להגדילה לתקופה של 4 שנים לפחות.
 3. ההצעה לקיום 5 סיווגים של מדבירים מיותרת לטעמנו ואף עלולה לגרום לבלבול בקרב ציבור מזמיני ההדברות , ואף לפתוח פתח להונאות של מדבירים שיטעו את הציבור באמצעות מגוון תעודות שונות.
 4. לנושא ההמלצה לבצע הדברה בדירות בשלושה שלבים – ניטור – הדברה – בקרה ,הרינו להדגיש כי הגעה משולשת לכל לקוח מיותרת שכן הדבר ישלש את מחירי ההדברה והדבר יהיה מעבר להישג ידו של מרבית מציבור מזמיני ההדברה . ניטור והדברה יכולים להתבצע באותה ההגעה לדירת המזמין והבקרה לתוצאות ההדברה תוצף באופן בטוח ע"י המזמין ברגע שהמזיקים לא ייעלמו לאחר ביצוע ההדברה. מאידך אנו ממליצים להכניס את המודול של ניטור – הדברה – בקרה בבתי הגידול של המזיקים לחוק, ואף להרחיב את רשימת בתי הגידול ולחייב עיריות, בתי מלון, בתי אבות, בתי חולים, עסקי מזון גני ילדים, בתי ספר וכד'- לבצע ניטור וטיפול מונע.
 5. מאותה ישיבה הנ"ל אומר מ"מ משרד להגנת הסביבה מר אלון זקס – שעובד הדברה עובר רק קורס עזרה ראשונה בלבד – ברצוני לתקן שע"פ החוק עובד ההדברה מקבל הנחיות מהמדביר המוסמך לביצוע כל עבודה ועבודה, יתרה מזאת, אנו מלווים את אותו עובד ההדברה בשטח ומעבירים לו הנחיות כתובות ובע"פ ומרעננים לו את הנהלים באופן יומי, לפני ביצוע עבודות.

 

 

 

 1. הייתי רוצה להתייחס בהזדמנות זו לנושא הניטור ולהכניס את המנטר תחת הכובע של מדביר מוסמך או עובד הדברה מוסמך ושלא כל פלוני אלמוני יוכל לבצע ניטור מזיקים, החוק לא נותן לזה התייחסות.
 2. להגדרה "מטרד" אמליץ להוסיף גם חדירת מזיקים למערכות ממוחשבות, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל. חדירת מזיקים לאותם המערכות גורמת לנזקים כבדים ע"י כרסום כבלים, חדירת תיקנים לחיישנים במוצרי חשמל דבר העלול לגרום לקצר ושריפה.
 3. ברצוני להביע התנגדות לפרק ג' סעיף 12(ד) – על פי דעתי מספיק שהאיוד יבוצע ע"י מדביר מוסמך ועובד הדברה מוסמך.
 4. מברך על סעיף 15 ואף ממליץ להטיל קנס על מזמין ההדברה שלא יטרח לבדוק היתרים של המדביר טרם תחילת הפעולה ו/או יסכים לביצוע הפעולה ע"י מדביר ללא היתרים.
 5. לסיכום :

11.1       מדביר דירות עלול לגרום לנזק מעצם הכשרתו הקצרה, חוסר ניסיונו והיעדר פיקוח של מדביר מוסמך – יש לשקול בכובד ראש "שדרוג " עובדי הדברה לעובדי הדברה מוסמכים בעלי היתר מטעם המשרד להגנת הסביבה ובכך לעלות את הרף.

11.2       הטמעת כפל בקרה ואכיפה על המדביר המוסמך וכן על עובד ההדברה המוסמך – יגביר את האחריות של שני בעלי המקצוע ויעלה את רמת הבטיחות בכל הנוגע לפעולות הדברה .

11.3       צמצום סיווגי מדבירים לשלושה – מדביר מוסמך, מדביר מוסך מותר לביצוע איוד, עובד הדברה מוסמך.

11.4       ביטול הגעה משולשת לבית הלקוח הפרטי – מיותר .

11.5       הרחבה של הגדרת בתי גידול מזיקים וחיוב עפ"י חוק לביצוע ניטור – הדברה, בקרה ומניעה באותם בתי הגידול, כפי שציין כבוד מבקר המדינה בדוח משנת 2013.

11.6       הרחבת המוסג " מטרד" – לכלול חדירה למערכות ממוחשבות, חשמל, אלקטרוניקה וכד'.

11.7       ביצוע איוד ע"י שני מדבירים –מדביר מוסמך + עובד הדברה מוסמך.

11.8       הרחבה לאכיפת אחריות המזמין ע"י הטלת קנסות.

 1. אבקש לבחון היטב את הטענות של התאחדות המדבירים וכמו כן להתייחס לארגון המדבירים , מכיוון שגופים אלה הנחשבים למקצועיים ביותר בישראל בתחום הדברת המזיקים, מעלים הערות נכונות ומקצועיות על מנת באמת להסדיר את ענף הדברת המזיקים ולהרים את הרף.

 

 1. אנו תקווה שאכן דברינו יקבלו את ההתייחסות הראויה.

 

 1. נציין כי אימצנו את המלצתו של מ"מ יו"ר הועדה מר דוד אזולאי ונעשים צעדים ואף שוגר מכתב עבודה למשרדו של מר אלון זקס למטרת התדיינות והגעה להסדרה בנושא .

 

 

 

בכבוד                          רב

             אלי כהן

יו"ר התאחדות המדבירים