פרוטוקול פגישה בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 20/05/14

ירושלים, כ"ו אייר תשע"ד
62 מאי 6102
לכבוד
___________
מ ש ת ת פ י ם
הנדון: סיכום פגישה בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה עם התאחדות המדבירים
משתתפים: דוד לפלר, אלי כהן – יו"ר התאחדות המדבירים בישראל, נתן פלהיים, גל כהן, גיל
קיש, אהוד ריטוב , ישעיהו בראור, יעל בן עמוס, אורי שלום, הילה כהן, אבי רדעי.
5, נערכה הפגישה שבנדון, בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. // 0. בתאריך 2/5/02
5. להלן תמצית מהלך הפגישה:
א. אלי כהן: מפרט כי הגוף הוקם בעקבות האסון הדברה שקרה בירושלים, בעקבות הפאניקה
בציבור, הוקם אתר שבו מתנהל שיח מקצועי, חומר מקצועי ועוד, המטרה היא להחזיר את
אמון הציבור במדבירים. מבקשים לדון בנושא חוק המדבירים, מעלה את הנקודה שחלוקת
סוגי המדבירים אינה נכונה ואין הבדל מקצועי בין הדברה בבתים פרטיים והדברה
בעסקים. ואפילו הדברה בתחום הביתי מסובכת יותר מבחינה מקצועית מהדברה במסעדות
ובתי קפה. עוד מפרט כי הצעת החוק תאפשר למדביר שעבר רק הכשרה יוכל לעבוד לבד,
וזה יוצר מצב שבו כל אחד יכול להיות מדביר ולכן נוצר מצב אבסורדי שבו השוק יוצף
מדבירים לא מקצועיים.
ב. גל: במצב החוקי הקיים חברת הדברה יכולה להעסיק עובדי הדברה .
ג. יעל : הצעת החוק קודמה הרבה שנים, והטענות עלו כבר ונענו. לגופו של עניין איננו
מסכימים עם טענות אלו, אנו מנסים לשדרג את המצב הקיים ועושים איזון לנושא של
חוק חופש העיסוק, מחדדת כי גם קורסים לפי הצעת החוק יפוקחו על ידי המשרד
שייקבע את תוכן הקורס שיכלול גם הכשרה מעשית.
ד. אלי :לדוג' מה קורה בקיץ אתם מרוקנים את החברה מעובדיה.
ה. גיל קיש: על פי החוק לא נמצא סעיף המתייחס לרשויות המקומיות, מה יעשה עכשיו עם
עובדים שלו ברשויות. נוצר מצב אבסורדי שבו היום על מנת לרסס הדברה הוא יכול
להוציא אותו לעבודה רק עוד שלוש שנים לפחות, תברואן שעובד כבר הרבה שנים לא יוכל
כיום לעבוד. לדוג' בתי ספר לא מחויבים שיעשה להם את העבודה מדביר מוסמך. אין
התייחסות לגבי בתי גידול.
ו. גיל : אי אפשר להקביל מדביר לעו"ד מדביר מתעסק בנושא של חיים .
ז. ישעיהו: מדביר בסיסי מקצועית לא יכול להתמודד עם הנושא של יתושים. נושא
הבטיחות חשוב מבחינת המשרד, אנחנו צריכים לאפשר מדבירים בסיסיים פעילויות
מוגבלות. לגבי נושא בטיחות אין מניעה מבחינתנו להרחיב את היריעה אם נדרש.
ח. נתן: מה קורה עם עובדי הדברה שהיום נמצאים ועובדים ברשויות.
ט. יעל: נקבעו הוראות מעבר , מי שהיה לו רישיון לא צריך לעשות קורס נוסף. לגבי עובדי
ההדברה יש להם שנתיים לעבור קורס. חושבת שצריך לשקול לתת לתברואנים מוסמכים
בעלי ותק ארוך בעבודה ברשויות אפשרות לגשת לכל הבחינות ביחד, מבלי לשמש
כמדבירים בסיסיים במשך שנה, נוכח הניסיון שכבר נצבר אצל מעסיקים ציבוריים.
י. אורי: בחוק יש התייחסות מלאה לנושא המקצועי, אין לנו יכולת פיקוח בחוק על כל
מדביר.
יא. יעל: אנחנו לא מתייחסים לנושא של פיקוח של בעל חברה על העובד, זוהי אחריות
שמובנית ביחסיים שבין עובד למעביד. אנו שמים דגש בהצעת החוק על כלי פיקוח ואכיפה
נוספים כגון עיצומים כספיים. לגבי בניית תוכנית ההכשרה, הנושא בטיפול, ויש להתייעץ
עם המדבירים. לגבי ביטוח אנחנו לא מחייבים בשלב זה, למרות שהאפשרות לקבוע
תקנות בנושא נמצאת בהצעת החוק. הדבר נובע מעמדת הממונה על הביטוח במשרד
האוצר, המתנגד ככלל לביטוחי חובה למעט במקרים ייחודיים כגון תחבורה.
יב. ישעיהו: התייחסנו לרשויות בנושא שטחים פתוחים, הבעיה שלהם שדרישות החוק יהיה
נטל על הרשויות שיתקשו לעמוד בו.
יג. סיכום המנכ"ל :
המשרד יבחן את הנושאים שהעלו ובעיקר בהיבט של תברואנים ברשויות המקומיות.
כמו כן, מבקש שיעבירו בכתב טענות נוספות ככל שישנן לגבי החוק המוצע.
בברכה,
אבי רדעי
יועץ המנכ"ל
העתקים:
ח"כ עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה
יורם הורביץ, סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי חינוך וקהילה