דיונים ופרוטוקולים

1. הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, התשעד 2014

2. פניה למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 19/05/14

3.פרוטוקול פגישה בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה 20/05/14

4.המשך דיון בהצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים 02/06/14

5. פרוטוקול ועדת ה כנסת- 4.11.14

6.תגובה לפרוטוקול ועדת הכנסת מיום 04/11/14