תקנון ההתאחדות

 

 

התאחדות המדבירים בישראל בע״מ

 

תקנון

 

שם הגוף הוא: התאחדות המדבירים בישראל בע״מ (להלן: "ההתאחדות")

 

מקום המושב: רחוב לבנדה 30, ת"א

 

יו"ר ההתאחדות: עמית כהן

 

 

מטרות ההתאחדות:

מטרת ההתאחדות – למנוע אסונות בענף ההדברה ע"י העברת ידע מקצועי למדבירים ולציבור.

מטרותיה הן: פירוט והמלצה על חומרי ההדברה הקיימים בשוק, קידום מקצועיות ובטיחות בזמן ביצוע ההדברה ואחריה, ניתוח עלויות ומחירים בשיתוף אומדן של משרד רואה חשבון.

המלצות לתוקפי אחריות, קידום שמירה על איכות הסביבה ושימוש בתכשירים בעלי רמת רעילות נמוכה, מניעת רשלנות והרחקת גורמים העובדים ללא רישיונות וללא בקרה,

מענה לציבור בנושא הרעלות או חשד להרעלות, העברת מידע לציבור לגבי מדבירים בעלי רישיון והיתר כדין.

מענה מקצועי לפניות ותלונות הציבור, מענה לפניות אנשי מקצוע, קידום שיתופי פעולה מול משרדים ולשכות ממשלתיות, קידום חקיקה בענף,

קידום ושימור אינטרסים מקצועיים וכלכליים של כל העוסקים בתחום, הגנה מול גופים ורשויות חיצוניות ועיצוב עתיד הענף כפי שההתאחדות תראה לנכון.

 

סמכויות ההתאחדות:

להגדיר ולהמליץ על סטנדרטים מקצועיים ובטיחותיים- בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה והמשרדים הרלוונטיים,

לפעול להכנסת שיטות מתקדמות בענף, להקים ולמסד פורום מומחים מקצועי למתן ייעוץ לציבור הרחב, לתת הכוונה והמלצות לציבור הרחב,

לקיים ימי עיון, הרצאות וכנסים בתחום, לנהל יחסי ציבור והסברה לענף ולמוצריו,

ולעשות כל פעולה אחרת המכוונת להשגת מטרות ההתאחדות.

 

 

על הציבור להיות אחראי לביטחונו האישי ולראות בכל המידע הנמסר כהמלצה בלבד.