קוד אתי

לחברי התאחדות המדבירים בישראל בע״מ,

במסמך זה יפורטו החובות המוסריות והמקצועיות המוטלות על בעלי המקצוע החברים בהתאחדות.

האחריות להתנהגות אתית היא אחריות משותפת על כלל בעלי המקצוע, העובדים ואף במידה גדולה יותר עליי ועל המנהלים בהתאחדות.

מצאנו לנכון לפרסם קוד אתי על מנת לציין את הערכים ועקרונות המגדירים את זהות התאחדות המדבירים בישראל. מטרתנו לכוון את חברי ההתאחדות לקבל החלטות ולבחון את פעילותיהם על בסיסם. בנוסף, אכיפת נורמות מוסריות ימנעו התנהגויות לא רצויות ויתרמו למיסוד מקצוע הלחימה במזיקים.

בברכה,

עמית כהן,

יו"ר התאחדות המדבירים בישראל

  • יש לציית לתקנון ולחוקים בענף הלחימה במזיקים, עם זאת, ציות לחוקים אין בהכרח משמעותו התנהגות מוסרית רצויה. זכור, בכל דילמה, בעיה או ספק הקשורים למתן השירות ובטיחות ציבור הצרכנים, הפעל שיקול דעת ופנה לקבלת ייעוץ והכוונה מגורם מקצועי מוסמך.
  • אם התברר לך כי נעשה מעשה פסול או החשוד כפסול, הן על ידי מדביר או הן על ידי הציבור, עליך לדווח להתאחדות המדבירים בישראל .
  • במקרה של פגיעה בבריאות הצרכן ו/או ברכושו האישי, עליך לשתף פעולה ולדווח  פרטים מדויקים על האירוע לגורם האכיפה הרלוונטי, לרבות החומר בו השתמשת, הכמות, שעה מדויקת, הוראות הבטיחות שנמסרו לצרכן ועוד. זכור, החוק מחייב רישום יומן פעולות הדברה שנשאר אצל הלקוח לצורך מעקב. עליך ליישם את נהלי הבטיחות במלואם, לרבות תליית שלטי הזהרה בסביבת המקום בו בוצע הטיפול.
  • יש לקיים תחרות הוגנת עם עמיתיך, המבוססת על מקצועיות מרבית וללא חריגה מהסטנדרטים הבטיחותיים.
  • יש להימנע בתכלית מאמירת דברי שקר לצרכן, מתן פרטים לא מדויקים או הסתרת מידע. זכור כי הידע אצלך בלבד ועליך לשקף אותו לציבור.
  • יש להקפיד על זמני השירות הנקבעו מול הצרכן.
  • יש לכבד ולעמוד בטווח הזמנים הנקבע בתעודת האחריות.
  • יש לכבד את הצרכן והמרחב הפרטי שלו ולהימנע בתכלית מאפליה, הטרדה או פגיעה בכבודו.

זכור שאתה מייצג ציבור של נותני שירות, לכן עליך להוות דוגמא ולשמר את אמון הציבור בענף ההדברה.